Also see: Pootie Tang Kristen Bell

Pootie Tang Kristen Bell : Pootie Tang – Cole me down on the panny sty! [german/deutsch]

Pootie Tang Kristen Bell : Pootie Tang – Daddy Tang with the Belt

Pootie Tang Kristen Bell : Pootie Tang Ebony Jo Ann, Chris Rock & Cole Hawkins – the Dinner Scene

Pootie Tang Kristen Bell : "Wa da tah."